30

"برایان پیترسون" کتابی به نام "درک اکسپوژر" (Understanding Exposure) را به رشتۀ تحریر درآورده که در صورتی که می خواهید شهامت رها کردن عکاسی اتومات و روی آوردی به تنظیمات نوردهی دستی را پیدا کنید، خواندن آن را به شما توصیه می کنیم.

در این کتاب برایان مثلثی را تصویر کرده و 3 عامل مهم که هنگام نوردهی باید مورد توجه قرار گیرد را در گوشه های آن قرار داده و آن را "مثلث اکسپوژر" می نامد.

هر یک از این سه خصیصه مربوط به نور هستند؛ این که چطور وارد دوربین می شوند و روی تصویر اثر می گذارند.

این سه عنصر عبارتند از:

  1.  Iso: میزان حساسیت سنسور دوربین به نور
  2. Aperture (دیافراگم): اندازۀ باز شدن پره های جلوی لنز هنگامی که عکس گرفته می شود.
  3. Shutter speed (سرعت شاتر): مدت زمانی که شاتر باز می ماند.
با تنظیم دقیق این سه عامل و درک اثری که تغییر هر یک بر دیگری و بر تصویر می گذارد، می توان یک اکسپوژر خوب داشت.
(منبع: digital photography school/ ترجمه: متین کاشانی فرید)
/ 0 نظر / 30 بازدید