عکّاسخانۀ نصفه نیمه
نصفه نیمه های عکاسی برای همه
32
نویسنده: متین کاشانی فرید - دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱

روش های مختلفی برای عکاسی پرتره با یک منبع نور وجود دارد. یکی از آن ها در تصویر زیر قابل مشاهده است!

  • یک رفلکتور بزرگ را هم سطح کمر مدل و رو به سقف نگه دارد. (برای این کار می توانید از کمک خود مدل هم استفاده کنید!)
  • نور فلاش را به صورت مستقیم به سقف بتابانید.
  • از نتیجه لذت ببرید!
.
(منبع: digital photography school/ ترجمه و تلخیص: متین کاشانی فرید)
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :