عکّاسخانۀ نصفه نیمه
نصفه نیمه های عکاسی برای همه
01
نویسنده: متین کاشانی فرید - شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩

جلو بیایید! به سوژه نزدیکتر شوید و بگذارید فضای بیشتری از کادر را پر کند. اکثرأ آشکار شدن یک سری جزئیات در تصویر، خیلی جذاب تر از ثبت یک نمای کلی است... (منبع: bobbsooke.com / مترجم: متین کاشانی فرید)

این هم یک نمونه عکس close-up که خودم گرفته ام:

close up

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :