عکّاسخانۀ نصفه نیمه
نصفه نیمه های عکاسی برای همه
15
نویسنده: متین کاشانی فرید - جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩

وقتی در یک محیط هستید، چه در شهر و چه خارج از آن، به دنبال روش هایی جدید برای اضافه کردنِ طبیعت به تصویرتان باشید. اطراف را جستجو کرده و به دنبالِ عواملِ طبیعی مثل آب، زمین و یا پوششی گیاهی باشید تا بخشی از کادرتان را با آن پر کنید. این روش، تصویر شما را اثرگذارتر کرده و آن را از دیگر تصاویر متمایز می سازد. در عکسِ زیر، از آبِ راکد برای نشان دادنِ انعکاسِ لاله ها و جذاب تر کردن عکس استفاده شده. (منبع: digital-photography-school/ مترجم: متین کاشانی فرید)

عکس زیر از منبع!

این عکس هم از خودم:

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :