عکّاسخانۀ نصفه نیمه
نصفه نیمه های عکاسی برای همه
13
نویسنده: متین کاشانی فرید - جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩

جذابیت و تمرکز! این چیزی است که شما باید در تمام انواع عکاسی به خاطر داشته باشید. موضوع اصلی را تقویت کنید. سوژۀ خود را کادر گرفته و آن را بزرگ تر، بلندتر و یا با وضوح بیشتری نسبت به اشیاء اطرافش نشان دهید. (منبع: digital-photography-school/ مترجم: متین کاشانی فرید)

عکس زیر از منبع:

این عکس هم از خودم:

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :