عکّاسخانۀ نصفه نیمه
نصفه نیمه های عکاسی برای همه
11
نویسنده: متین کاشانی فرید - پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٩

علم هندسه را در آغوش بگیرید!

چشمانتان را آموزش دهید تا به خطوط، بافت ها و اشکال بنگرند. آن ها به تصاویر شما سبک و ساختار می دهند و کمک می کنند تا کیفیت سه بعدیِ عناصر در تصویرتان برجسته تر شود. خطوط، چشمِ بیننده را به بیرون و یا درونِ تصویر هدایت می کنند. یک سوژه برای مرکز توجّه پیدا کنید و سپس، خطوطی که چشم را به سمتِ آن سوژه هدایت کنند. (منبع: digital-photography-school/ ترجمه: متین کاشانی فرید)

عکس ها از منبع!

.

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :