عکّاسخانۀ نصفه نیمه
نصفه نیمه های عکاسی برای همه
10
نویسنده: متین کاشانی فرید - جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩

اصلِ اولّیۀ قانونِ یک سوّم، این است که در خیالِ خود تصویر را به سه قسمتِ مساوی (هم افقی و هم عمودی) تقسیم کنید. حالا تصویر شما به 9 بخش تقسیم شده:

این تقسیم بندی، حینِ عکسبرداری، ممکن است در ذهنتان اتفاق بیفتد و یا از طریق view finder دوربین و یا LCD دوربین که برای قاب کردنِ تصویر به کار می گیرید، انجام پذیرد.

قانون یک سوّم با شبکه هایی که در ذهن شما ایجاد می کند، 4 نقطۀ مهم را برایتان نمایان می سازد (نقاطِ طلایی) که با قرار دادنِ اِلِمان های مهمّ تصویر رویِ آن نقاط، عکستان جذاب تر و اثرگذارتر خواهد شد؛ هم چنین این بخش بندی به شما 4 خط هم می دهد که برای انتخابِ محلِ مناسبِ قرارگیریِ عناصر بسیار کاربردی هستند.

قرار دادن عناصر مهمِ تصویر روی این نقاطِ طلایی و خطوط، تصویر را متوازن کرده و اثرپذیریِ طبیعی روی مخاطب را بالا می برد.

مطالعات نشان داده که چشم انسان هنگامِ تماشای تصاویر، به طور معمول روی یکی از این تقاطع ها توقّف بیشتری خواهد داشت تا روی مرکز تصویر.

(منبع: digital-photography-school/اقتباس و ترجمه: متین کاشانی فرید)

عکس ها از منبع!

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :