عکّاسخانۀ نصفه نیمه
نصفه نیمه های عکاسی برای همه
09
نویسنده: متین کاشانی فرید - جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩

احتمالأ معروف ترین اصل در ترکیب بندی، قانون یک سوّم (Rule of Thirds) است. قانون یک سوّم یکی از اولین مباحثی است که در کلاس های عکاسی آموزش داده می شود و به راستی که شالوده و پایۀ یک عکسِ موزون و جذاب می باشد.

صادقانه می گویم که اگر چه قوانین برای شکستن هستند، ولی نادیده گرفتنِ این قانون هم لزومأ به این معنا نیست که تصاویرتان ناموزون و کسل کننده شوند؛ هر چند که شخص دانایی به من گفته است که اگر قصد شکستن قانونی را دارید، اوّل آن را بیاموزید تا مطمئن شوید که شکستنِ آن اثرپذیریِ بیشتری را به دنبال دارد!

(منبع: digital-photography-school/اقتباس و ترجمه: متین کاشانی فرید)

(در موردِ این قانون در پست های بعدی بیشتر خواهم نوشت.)

عکس از منبع:

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :