عکّاسخانۀ نصفه نیمه
نصفه نیمه های عکاسی برای همه
08
نویسنده: متین کاشانی فرید - جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩

فضای منفی دوستِ شماست! به این فکر نباشید که همیشه کادرتان را پر کنید. گاهی فضای منفی می تواند به نفع شما کار کند. به خاطر داشته باشید که فضای منفی هم به اندازۀ سوژۀ اصلی مهم است.

(منبع: digital-photography-school/مترجم: متین کاشانی فرید)

عکس از منبع:

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :